Share on print
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on print
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

حمایت از دانش آموزان نیازمند

صرفا برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند هزینه می‌شود.
مبلغ قابل پرداخت:

۱۰،۰۰۰ تومان

توضیحات

شما نیکوکار محترم میتوانید به هر تعداد که میخواهید این کمک پایه ۱۰۰۰۰ تومانی را پرداخت نمایید.

اسکرول به بالا