روحیه جهادی روحیه‌ای بر آمده از متن دین است. تلاش بر این است که هر کس در هر جا با هر امکاناتی سعی کند اهداف مقدسی را پیگیری نماید. از این رو سعی در بسط و گسترش فرهنگ جهادی می‌تواند یکی از مهمترین ابعاد اردوهای جهادی باشد. یعنی باید تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرشان و حتی کشور الگو بگیرند. اگر همه مردم بخشی از وقت خود را صرف حل مشکلات دیگران نمایند آنگاه خواهیم دید که چگونه سرعت حل مشکلات کشور افزایش می‌یابد.
از این رو با همکاری تعدادی از گروه‌های جهادی باسابقه و جمعی از جهادگران عرصه سازندگی، قرارگاه جهادی حضرت صاحب الزمان(عج) با هدف محرومیت زدایی و خدمت رسانی هدفمند به اقشار نیازمند جامعه و همچنین ترویج گفتمان حرکت‌های جهادی براساس تعالیم دین مبین اسلام و زمینه‌سازی برای تحقق عدالت اجتماعی و با تاثی از سیره شهدا در زمینه اردوهای جهادی و سایر فعالیت‌های خیریه به صورت خودجوش و مردمی شروع به کار کرده است.
این قرارگاه به صورت تخصصی و در قالب اردوی جهادی در عرصه‌های محرومیت زدایی، خدمت رسانی، عمران و آبادانی، جهاد فرهنگی، علمی و… ایجاد شده و فعالیت می‌کند.

اهداف و ماموریت‌ها

  • مبارزه با فقر و محرومیت در راستای تقویت عدالت اجتماعی؛
  • ارتقاء مشارکت مردمی در برنامه های سازندگی و آبادانی کشور؛
  • توسعه پایدار و توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار روستایی؛
  • تبیین و ترویج فرهنگ جهادی و تحکیم روحیه کار، تلاش، عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری؛
  • تقویت هویت روستایی، انسجام بخشی و استفاده از ظرفیت بومی مناطق کم‌برخوردار؛
  • توانمندسازی جوانان در راستای حضور آگاهانه و مؤثر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی؛
  • ارتقاء و تحکیم بنیان خانواده و فعالیت در حوزه زیرساختهای بنیادی فرهنگی؛
  • حضور در بحران‌ها و حوادث در راستای کمک‌رسانی به اقشار آسیب پذیر؛